15 saat önce albatrosmmx tarafından yazılmıştır.
Realizm Akımı – Özellikleri ve Temsilcileri
Akımın Adı :Realizm Kelime Anlamı : Gerçek, gerçeklik Doğuş Yılı : 19. yüzyılın ikinci yarısı Doğduğu Yer : Fransa Kurucusu : Honore de Balzac Temel İlkesi: Hayale kapılmamak, hakikatten ayrılmamak ve gözlediğimiz gerçeğin peşinden koşmak Neye Karşı: Romantizm Akımın Genel Özellikleri: 1- Realizm 19. yüzyılın ikinci yarısında Romantizme tepki olarak Fransa'da ortaya çıkmış ve gelişmiş bir edebiyat akımıdır. 2- Daha çok roman ve hikâye türünde gelişmiş bir akım olan realizm sanat ve edebiyatta "gerçekçilik" anlayışı üzerinde durmuştur. ...
16 saat önce albatrosmmx tarafından yazılmıştır.
Hümanizm Akımı – Özellikleri ve Temsilcileri
Temeli; “ İnsanlar arasında dil, din, ırk farkı gözetmeksizin tüm insanları kardeş sayan” bir felsefi anlayışa dayanır. 14 – 16. yüzyılda Avrupa’nın geniş bir bölümünde etkili olmuştur. Yunan – Latin kültürüne dönüş hareketidir ve bu Dönüşün temelinde de, Orta Çağ zihniyetine, kilise ve devlet baskısına özgür düşüncenin gösterdiği tepki vardır.Hristiyanlığın görüşlerine karşı çıkan Hümanist sanatçılar, eski Yunan ve Latin eserlerine büyük bir hayranlık duymuşlardır. Üslup ve biçim mükemmelliğine önem vermişler, Yunan ve Latin edebiyatlarının ko...
5 gün önce albatrosmmx tarafından yazılmıştır.
Tanzimat Döneminde Gazetecilik ve Çıkarılan Gazeteler
Tanzimat Dönemi'nde sanatın gelişmesine, fikirlerin yerleşmesine en çok hizmet eden tür gazetedir. Sanatçılar yazdıkları eserleri gazeteler aracılığıyla halka sunmuşlardır. Gerek düşünce yazıları gerekse sanatsal yazılar gazeteyle halka ulaştırıldıkları için gazete "halkla aydınlar arasında iletişimi sağlayan" eh önemli araç olmuştur. Fakat Tanzimat'ın ilk döneminde gazete son derece önemliyken, ikinci döneminde önemini yitirmeye başlamıştır. Tanzimat döneminde çıkan gazeteler şunlardır: - Tâkvim-i Vekâyi (1831): İlk resmi gazetedir. - Ceri...
5 gün önce albatrosmmx tarafından yazılmıştır.
Servet-i Fünun Edebiyatında Tiyatro
1- Tiyatro en az gelişen türlerdendir. Tiyatro toplum yaşamını dile getirdiği ve topluma mesajlar veren bir tür olduğu için baskıcı İstibdat döneminde gelişme gösterememiştir. 2- 11'i uyarlama, 11'i özgün 22 oyun yazan Hüseyin Suad, bu dönemin en önemli tiyatro yazarıdır. 3- Az da olsa verilen tiyatro örneklerinde aile içi anlaşmazlıklar, özgürlük, duygusal ilişkiler, evlenme-boşanma gibi konular işlenmiştir. 4- Halit Ziya, Mehmet Rauf, Cenap Şehabettin de tiyatro alanında birkaç eser vermiştir....
6 gün önce albatrosmmx tarafından yazılmıştır.
Tanzimat Döneminde Edebi Tenkit – Eleştiri – Özellikleri
1- Edebiyatımızda Batılı anlamdaki ilk eleştiri Tanzimat dönemiyle başlamıştır. 2- Namık Kemal'in 1866 yılında Tasvir-i Efkâr'da yayımladığı “Lisani Osmanî'nin Edebiyat Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir” başlıklı makalesi ilk eleştiri sayılmaktadır.) 3- 1860'tan sonra batı kültürünün etkisinde kalan ve Türk edebiyatını yenileştirmeye çalışan yazar ve şairler, Divân edebiyatının etkisiz hale getirilmesi düşüncesinde birleşirler. Tanzimat edebiyatının ilk dönemindeki tenkitler Divân edebiyatının esasları ve özellikleri üzerinde toplanır. Zi...
6 gün önce albatrosmmx tarafından yazılmıştır.
Tanzimat Dönemi Tiyatrosu Özellikleri
1- Meddah, ortaoyunu, köy seyirlik oyunları, gölge oyunu gibi tarihi bir altyapısı olan Türk tiyatrosunun Batılı ilk örnekleri Tanzimat Dönemi'nde verilmiştir. Bu dönem ürünlerinin geleneksel tiyatromuzdan en önemli farkı "metne dayalı" olmasıdır. 2- Yazılan ilk tiyatro eserimiz Şinasi'nin Şair Evlenmesi’dir. Oynanan ilk tiyatromuz ise Namık Kemal'in yazdığı "Vatan Yahut Silistre"dir. Şunu belirtmek gerekir ki Abdülhak Hamit'in babası tarihçi Hayrullah Efendi'nin yazdığı "Hikâye-i İbrahim Paşa ve İbrahim-i Güşeni" adlı tiyatro eseri Şinasi'i...
6 gün önce albatrosmmx tarafından yazılmıştır.
Tanzimat Dönemi Roman ve Hikaye Özellikleri
Tanzimat I. Döneminde Roman ve Hikaye 1- Türk edebiyatına roman türü Tanzimat ile birlikte girmiştir. Bu dönem roman türünün ilklerinin dönemidir. 2- Roman teknik açıdan kusurludur. Bunun nedeni yazarların romanı teknik açıdan değil, çıkarılacak ders açısından önemli görmesidir. 3- Romanda beklenmedik, olağandışı rastlantılara yer verilmiştir. 4- Tanzimat romanında romanın akışı kesilip konu dışı bilgiler verilmesi de çokça rastlanılan bir durumdur. 5- Yazarlar romanda kişiliklerini gizlememişlerdir. 6- Bu dönem romanındaki tasv...
6 gün önce albatrosmmx tarafından yazılmıştır.
Servet-i Fünun Edebiyatında Roman ve Hikaye
1- Türk edebiyatında "olay örgülü" roman anlayışından "karakter sentezleyici" anlatım özelliğine ilk defa Servet-i Fünun döneminde geçilmiştir. 2- Roman ve hikâyede realizm ve natüralizm akımları etkili olmuştur. 3- Tanzimat romanındaki teknik kusurlara, Servet-i Fünun romanında yer yoktur. Edebiyatımızın ilk büyük romanları bu dönemde kaleme alınmıştır. 4- Tanzimat romanındaki gereksiz betimlemelere bu dönemde pek rağbet edilmemiştir. 5- Tanzimat romanında konuyu kesip gereksiz bilgiler verme, Servet-i Fünun romanında yoktur. 6-...
6 gün önce albatrosmmx tarafından yazılmıştır.
Servet-i Fünun Şiirinde Kullanılan Nazım Biçimleri
Servet-i Fünun'da Edebiyatımıza Kazandırılan Şiir Biçimleri 1- Sone: İlk iki bendi dörtlük, son iki bendi üçlük on dört mısradan oluşan nazım şeklidir, önce İtalyan edebiyatında kullanılmış, sonra Fransız edebiyatına oradan da diğer Avrupa edebiyatlarına geçmiştir. Servet-i Fünûn şairlerinin hemen hepsi bu nazım şeklini benimsemiştir. Edebiyatımızda ilk soneyi Süleyman Nesip yazmıştır. Sone türü ile ilgili olarak aşağıda tanınmış bir örneğe yer verilmiştir. SEBİL VE GÜVERCİNLER Çözülen bir demetten indiler birer birer. Bırak, yorgun baş...
6 gün önce albatrosmmx tarafından yazılmıştır.
Servet-i Fünun Şiirinin Özellikleri
Servet-i Fünun Edebiyatında Şiir ve Şairlerin Özellikleri 1- "Sanat sanat içindir” anlayışıyla şiir yazmışlardır. 2- Şiir dili sade değil, son derece ağır ve ağdalıdır. Arapça ve Farsça'da bulunmayan çeşitli sözcükler uydurmuşlar, kullanılmayan çeşitli kelimeleri eski lügatlerden çıkarıp şiire getirmişlerdir. 3- Şiirde Fransız şiirinden esinlenerek oluşturdukları çeşitli alışılmadık tamlamalara yer vermişlerdir, (zulmet-i ebkem-dilsiz karanlık; saat-i semenfam-yasemin kokulu saatler; hitizazat-ı leyl-gece titreyişleri…) 4- Servet-i Fü...
Bu sitede yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.Tüm hakları saklıdır.