1 ay önce albatrosmmx tarafından yazılmıştır.
Türk Dilinin Tarihsel Süreçleri İçinde Gelişimi
Sürekli göçebe kültürünü izleyen Türkler, kalıcı yapıt bırakmaya çok aşırı geç başlamışlardır. Aslen Türk dilinin daha eskilere götürebileceğini görüşünün arkasında duran araştırmacılar, Türklerin bıraktığı eserler olduğunu ve bir yıkım sonucunda bunların bize ulaşamadığını da düşünmektedirler. Gerçekten de M.S. 732 yılında bulunan Bengü taşlara baktığımızda Türkçenin çağdaş bir dil olduğunu görüyoruz nedeni ise gelişmemiş diller hitabet ya da hatıra türünde eser bırakamazlar. Türk Dilinin Tarihi Oysaki Bilge Kağan anıtı hitabet türünün, ...
3 ay önce albatrosmmx tarafından yazılmıştır.
Milli Edebiyat Dönemi Fikir Akımları – Temsilcileri
Milli Edebiyatın Oluşumunu Hazırlayan Fikir Akımları 20.yüzyılın ilk yılları, ülke aydınlarının değişik fikir ve görüşler ileri sürerek bu fikirlerin etrafında toplaşmalarına da sahne olmuştur. Bu fikir akımlarını beş ana başlık altında toplamak mümkündür. 1- Osmanlıcılık: Osmanlı Devleti, kuruluşundan 17. yüzyılın ortalarına kadar geçen süre içinde, giderek yükselen bir "adil devlet" grafiği çizmektedir. Çeşitli fetihlerle genişleyen ülke toprakları, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında yerleşik merkezî yönetimi ile örnek bir Cihan Devleti k...
3 ay önce albatrosmmx tarafından yazılmıştır.
Millî Edebiyatın Oluşmasını Sağlayan Etkenler
Millî Edebiyat Akımının Oluşmasındaki Etkenler Nelerdir Aydınlar arasındaki siyasî ve sosyal değişim arzusunun bir sonucu olarak ortaya çıkan "Genç Osmanlılar" teşkilatı, yabancı devletlerin gizli ve yoğun etkisiyle çalışmaktadır. Bu çalışmaların sonucu olarak ordu şuursuz bir darbeyle 1876 yılında Sultan Abdülaziz'i tahttan indirir. Kısa bir süre devleti idare eden V. Murat'tan sonra II. Sultan Abdülhamit tahta geçer. 23 Aralık I876'da Birinci Meşrutiyet ilân edilir. Bir süre sonra, Genç Osmanlılar'ın faaliyetlerini ülke için sakıncalı bul...
3 ay önce albatrosmmx tarafından yazılmıştır.
Muallim Naci Hayatı – Edebi Kişiliği – Eserleri
1850'de İstanbul'da dünyaya gelen sanatçının gerçek adı Ömer'dir. Babasını küçük yaşlarda yitirmiş, bunun üzerine Varna'daki dayısının yanında tahsil hayatına devam etmiştir. Bir müddet öğretmenlik yapan, çeşitli memuriyetlerde hizmet veren sanatçı çeşitli gazetelerde de yazılar yazmıştır. Ahmed Mithad'ın bestekâr kızıyla izdivaç gerçekleştirmiş fakat kayınpederi tarafından Tercüman-ı Hakikat gazetesini eski edebiyat meraklılarının sözcüsü haline getirdiği gerekçesi ile suçlandığı için bu görevinden ayrılmıştır. Recaizâde Mahmut Ekrem ile girdi...
3 ay önce albatrosmmx tarafından yazılmıştır.
Samipaşazade Sezai Hayatı – Edebi Kişiliği – Eserleri
1860'ta İstanbul'da doğan sanatçı, devrin ileri gelenlerinden olan babasının konağında özel öğrenim görmüştür. Çeşitli memurluklarda çalışmış, resmi görevler için yurt dışına gitmiştir. İngiltere'de kaldığı süre zarfında İngiliz ve Fransız edebiyatlarını incelemiştir. Abdulhamit'in istibdat yıllarında Paris'te bulunmuş ve Meşrutiyet'in ilanıyla İstanbul'a dönmüştür. Yaşamının son yıllarında vatan hizmetinden dolayı kendisine maaş bağlanan sanatçı 1935 yılında İstanbul'da ölmüştür. EDEBİ KİŞİLİĞİ: 1- Romancılığımızı romantizmden realizme y...
4 ay önce albatrosmmx tarafından yazılmıştır.
Türk Edebiyatında Batılı Anlamda Roman ve Hikaye
Türk Edebiyatına Batılı Manada Roman ve Hikayenin Girişi Nasıl Olmuştur Türk edebiyatına Batılı anlamda roman 1860 yılında girer. Daha önceleri romanın yerini mesneviler ile halk hikâyeleri tutmaktaydı. Tanzimat döneminde ise roman Fransız romanlarını çeviriler ile başlar.Türkiye'de okunan ilk Fransız romanı François Fenelon (Fransua Fenelon)'un Yusuf Kâmil Paşa tarafından Telemak (1862) adı ile çevrilen Telemahos'un Macerelan (1699) isimli eseridir. Büyük bir rağbet görerek yedi yılda dört defa basılan ve tamamıyla didaktik bir muhtevaya sahi...
4 ay önce albatrosmmx tarafından yazılmıştır.
Abdülhak Hamit Tarhan Hayatı – Edebi Kişiliği – Eserleri
Ocak 1852'de İstanbul'da doğmuş, yurt içinde ve yurt dışında öğrenim görmüştür. Zamanın bilginlerinden dersler alan sanatçı kendini çok geliştirmiştir. Henüz 13 yaşındayken Tercüme Odası'nda memur olmuştur. Daha sonraki yıllarda babasının elçilik göreviyle Tahran'a gitmiş, babasının ölümü üzerine geri dönmüştür. Bombay, Paris, Lahey, Brüksel gibi yerlerde elçilik yapmış, birçok yeri görme fırsatını yakalamıştır. Bombay'da elçi iken çok sevdiği karısı Fatma Hanım'ın yakalandığı verem hastalığı artmış ve karısı Beyrut topraklarında vefat etmiştir...
4 ay önce albatrosmmx tarafından yazılmıştır.
Recaizade Mahmut Ekrem Hayatı – Edebi Kişiliği – Eserleri
1847'de İstanbul'da doğmuştur. Babasından Arapça ve farsça öğrenen sanatçı öğrenimim tamamladıktan sonra çeşitli memurluklarda çalışmıştır. Edebiyatla genç yaşta ilgilenmeye başlamış, gazetelerde yazılar yazmıştır. Maarif Nazırlığı görevine kadar yükselmiştir. Hayattayken üç oğlunun ve özellikle de Nijad'ın ölümüyle yıkılmıştır. 1914 yılında ölümü üzerine okullar tatil edilmiş, büyük bir törenle vasiyeti üzerine oğlu Nijad’ın yanına defnedilmiştir. EDEBİ KİŞİLİĞİ: 1- Tanzimat ve Batı edebiyatı değerlerinin yerleşmesi için çalışmalar yapm...
4 ay önce albatrosmmx tarafından yazılmıştır.
Abdullah Cevdet Paşa’nın Hayatı – Edebi Kişiliği – Eserleri
1823 yılında Bulgaristan'ın lafça kasabasında doğmuştur. Cevdet mahlâsını, İstanbul'da öğrenim gördüğü sırada şâir Süleyman Fehim Efendiden almıştır. Devrin ileri gelenlerinden özel dersler almış ve iyi bir eğitim görmüştür. Dört dil bilmektedir. Çok önemli devlet görevlerinde bulunmuş, bakanlığa kadar yükselmiştir. 25 Mayıs 1895 yılında İstanbul'da ölmüştür. Mezon Fatih Sultan Mehmet hazinesindedir. EDEBİ KİŞİLİĞİ: 1- Edebiyatçılığından daha çok tarihçi ve hukukçu kimliği ile ön plana çıkmıştır. Döneminin en büyük tarihçi ve hukukçusudur...
4 ay önce albatrosmmx tarafından yazılmıştır.
Sergüzeşt Romanının Özeti – İncelemesi – Tahlili
Sergüzeşt – Sami Paşazade Sezai Dilber, çok küçük yaşlarda Kafkasya'dan kaçırılarak getirilmiş bir Çerkez kızıdır. Esir tüccarları, Batum Kumpanyasının bir gemisiyle onu İstanbul'a getirirler. Hacı Ömer ismindeki bir esir tüccarı, kızı emekli bir mutasarrıfın evine kırk lira kadar olan ve o zaman için büyük bir ücret sayılabilecek bir meblağa satar. Dilber'in hanımı oldukça kaba bir kadındır. Her türlü duygudan, acımadan ırak biridir. Kız, bu zulümlere dayanamayarak bir gece vakti evden kaçar. Yorgunluktan düşüp bayılıncaya kadar yürür. Onu ih...
Bu sitede yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.Tüm hakları saklıdır. *** Kodlayan ve Tasarlayan: Albatrosmmx ***